rajons

Par mums

Biedrība “CKND” ir dibināta 2013.gada 29. maijā, kopā sanākot 4 jauniešiem, kuri spēra to liktenīgo soli apvienoties un mērķtiecīgi pielietot apgūtās prasmes un sev pieejamos līdzekļus pilsētvides uzlabošanai. Šāda iniciatīva ir mums pašiem aktuāla, jo sniedz iespēju eventuāli darboties kā katalizators pozitīvām pārmaiņām mikrorajonos, kuros paši esam auguši un piedzīvojuši bērnības skaistās un sūrās dienas.

Biedrības darbība ir vērsta uz kultūras, izklaides un izglītības iniciatīvu popularizēšanu, ar fokusu uz Rīgas perifēriju mikrovidi, tādējādi ieguldot pilsētvides ‘cilvēciskošanā’ t.i. padarīšanā par apgūstamu, saprotamu, pieejamu un izmantojamu jebkuram mikrorajona iedzīvotājam. Vēlamies rosināt veidot ‘trešo telpu’, kas nebūtu ne darbs, ne mājas, bet gan kopēja, visiem pieejama fiziska un sociāla telpa, kur izmantot iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku kopā - kur ‘būt’.